12 แบงก์ปล่อยกู้ GULF วงเงิน 1.74 แสนล. ลุยเทนเดอร์ฯ INTUCH – ADVANC เริ่ม 29 มิ.ย.นี้

12 แบงก์ปล่อยกู้ GULF วงเงิน 1.74 แสนล้านบาท ก่อนตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ INTUCH - ADVANC พรุ่งนี้! (29 มิ.ย.นี้)


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทมีการยื่นเอกสารคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันนี้ (28 มิ.ย.64) โดยจะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 – 4 สิงหาคม 2564 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนทางด้าน INTUCH และ ADVANC ก็ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบกรณีดังกล่าว พร้อมทำหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

สำหรับราคาทำคำเสนอซื้อหุ้น INTUCH อยู่ที่ 65 บาท จำนวนไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือคิดเป็น 81.07% ของหุ้นทั้งหมดของ INTUCH และกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) คงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจะต้องซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มอีก 1,268,956 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนสูงสุดไม่เกิน 169,058.50 ล้านบาท

ด้านการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC อยู่ที่ราคา 120.93 บาท จำนวน 2,973,554,313 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ซึ่งหากมีการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนต์คงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จะต้องซื้อหุ้นสามัญ ADVANC เพิ่มขึ้นอีก 1,304,977 หุ้น มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 365,491.21 ล้านบาท ซึ่งหากรวมการทำคำเสนอซื้อหุ้น INTUCH และ ADVANC จะใช้เงินรวม 534,549.72 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในส่วนของการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC เนื่องจากเมื่อวันที่ 31พ.ค. 2564 ทาง GULF ได้แจ้งปรับราคาการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC ลงเหลือหุ้นละ 120.93 บาท จากเดิมที่ราคา 122.86 บาทต่อหุ้น โดยมีการปรับปรุงตามวิธีการคำนวณ “ต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น” จากงบการเงินรวมของ INTUCH งวดไตรมาส 1/2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุด

ขณะที่แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการเข้าเทนเดอร์ออฟเฟอร์จะมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งจำนวนจากทั้งธนาคารในประเทศและต่างประเทศรวม 12 ธนาคาร วงเงินรวม 174,700 ล้านบาท

แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ในไทย วงเงินรวม 91,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 20,000 ล้านบาท, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 10,000 ล้านบาท, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 20,000 ล้านบาท, ธนาคารออมสิน 15,000 ล้านบาท, ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 10,000 ล้านบาท, ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 5,000 ล้านบาท, ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 5,000 ล้านบาท, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 6,000 ล้านบาท

รวมถึงธนาคารในต่างประเทศ วงเงินรวม 2,700 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 83,700 ล้านบาท ประกอบด้วย Deutsche Bank AG, Singapore Branch 675 ล้านเหรียญสหรัฐ, Standard Chartered Bank ( Singapore) Limited 675 ล้านเหรียญสหรัฐ, Maybank International Labuan Branch 675 ล้านเหรียญสหรัฐ และ Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch 675 ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 31 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐ)

Back to top button
{เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}|