TPCH ปลื้ม! เข้า ESG100 หุ้นยั่งยืน 6 ปีซ้อน! ไตรมาส 3 เตรียม COD โรงไฟฟ้าขยะ 10MW

TPCH อยู่ในทำเนียบ ESG100 ปี 2564 ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อนแห่งหุ้นยั่งยืนกลุ่มทรัพยากร จากจำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารธุรกิจที่ไม่ได้มองเพียงแค่กำไรแต่ยังให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล พร้อมเตรียม COD โรงไฟฟ้าขยะ จำนวน 10 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 3/2564


นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย และเป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG)  ประจำปี 2564 โดย TPCH มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์ และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่อง 6 ปีติดต่อกัน (2559-2564)

การได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่ 6 นี้ แสดงให้เห็นถึง หลักการและแนวคิดในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่ได้มองเพียงผลกำไรจากการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” นางกนกทิพย์กล่าว

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ TPCH เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งการพัฒนาองค์กรและสังคมควบคู่กันไป เพื่อให้มีการเติบโตในทุกด้านๆ  ในส่วนของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ เตรียมที่จะ COD โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ พร้อมทั้ง ยังคงมองหาโอกาสการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้

Back to top button
{เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}|