กทม. เร่งตั้ง “ศูนย์พักคอยฯ” ครบ 6 โซน ลดปัญหาผู้ป่วยโควิดตกค้าง

กทม. เร่งจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยฯ” ให้ครบทั้ง 6 กลุ่มโซน เพื่อลดปัญหาผู้ป่วยโควิดตกค้าง


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ทางสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาพรวมความพร้อมสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งเพิ่มศักยภาพของสถานพยาบาล

โดยภาพรวมขณะนี้ โรงพยาบาลหลักสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง โรงพยาบาลสนาม 6 แห่ง และ Hospitel 3 แห่ง จำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 2,945 เตียง และในเดือน ก.ค. 64 จะขยายศักยภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 3,121 เตียง แบ่งเป็น เตียงสำหรับผู้ป่วยสีเขียว 2,216 เตียง เตียงสำหรับผู้ป่วยสีเหลือง 783 เตียง และเตียงสำหรับผู้ป่วยสีแดง 122 เตียง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมอบหมายสำนักงานเขต จัดหาพื้นที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อให้ครบทั้ง 6 กลุ่มโซน เพื่อนำผู้ป่วยตกค้างมายังศูนย์ฯ เพื่อคัดกรองอาการและดูแลเบื้องต้น ลดปัญหาการติดเชื้อของคนในครอบครัว โดยให้สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของศูนย์ฯ ทั้งด้านองค์ประกอบ สถานที่ บุคลากร และการเตรียมพร้อมอุปกรณ์

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 20,000 ขวด จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยในวันที่ 5 ก.ค. นี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร 10,000 ขวด และจะส่งมอบอีก 10,000 ขวด ต่อไป

Back to top button
{เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}|